کارخانه و دفتر مرکزي: شيراز - شهرک صنعتي بزرگ - بولوار سنجش - تقاطع 413    کد پستي: 7158185396
تلفن: 37745010 و 37745061 (071)
نشاني الکترونيکي: info@tivansakht.com, tivansakht@gmail.com
تلفن همراه: 09171133857


با توجه به اینکه ما به تمام ایمیلهای دریافت شده پاسخ میدهیم، در صورتیکه جوابی دریافت نکرده اید، ایمیل خود را مجددا ارسال کرده یا به بخش هرزنامه های سرویس ایمیلتان (Junk, Bulk, ...) مراجعه کنید. تغيير کد امنيتي